ПРАВИЛА ВІДВІДУВАННЯ СПОРТИВНОГО КЛУБУ

«UNIFORCE»

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ КЛУБНІ ПРАВИЛА

1. Клубні картки та послуги

1.1. Терміни та поняття в цих Правилах Виконавець вживає в наступних значеннях.

1.1.1. Клубна картка — це пластикова картка (далі за текстом — «Клубна картка»), яка надається Клієнтові на підставі укладеного з Виконавцем (або через його уповноваженого представника) Договору про надання спортивних послуг (далі за текстом — «Договір») та ідентифікує особу як Клієнта для проходу на територію спортивного клубу UNIFORCE (далі за текстом — «Клуб») з метою споживання Послуг. Клубна картка є єдиною підставою пропуску Клієнта до Клубу. У разі відсутності у Клієнта Клубної картки останньому буде відмовлено у відвідуванні Клубу.

1.1.2. Клубний браслет — (далі за текстом — «Клубний браслет») наручний пластиковий браслет – матеріальний носій, який видається Клієнтові на рецепції Клубу в обмін на Клубну картку.

1.2. У зв’язку з воєнними діями, що тривають на території України починаючи з «24» лютого 2022 року, діяльність клубу UNIFORCE може бути тимчасово припинено. Щодо відкриття та/або зміни у роботі клубу UNIFORCE Виконавець повідомлятиме на сайті Виконавця, або у інший зручний спосіб.

1.3. З метою убезпечення Клієнтів Клубу від поширення коронавірусної інфекції (COVID19), з урахуванням ймовірного розвитку складної епідеміологічної ситуації в Україні, з метою дотримання розпоряджень, постанов та рекомендацій КМУ, МОЗ та Головного державного санітарного лікаря України. Усім відвідувачам Клубу проводиться температурний скринінг при вході до Клубу. Відмова Клієнта від проведення температурного скринінгу є підставою для недопущення Клієнта на територію Клубу. В період дії карантину при вході до Клубу діє вхідний санітарний контроль відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від «06» квітня 2000 року, № 1645-III. З метою запобігання поширенню особливо небезпечної інфекційної хвороби (гострої респіраторної хвороби COVID19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2) представники Виконавця мають право не допускати до приміщень осіб без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно, та осіб, в яких при проведенні температурного скринінгу виявлено температуру тіла понад 37,2°C або ознаки респіраторних захворювань.

1.4. На період дії карантинних обмежень, встановлених відповідно до п. 3-4 Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р., приймання відвідувачів буде здійснюватися на умовах звільнення від обмежень «червоного» та «жовтого» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19 та/або згідно з рішеннями щодо карантинних обмежень міських, регіональних комісій з питань техногенноекологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, у випадку запровадження таких обмежень в межах населеного пункту, у якому розташований Клуб. Відповідно до положень Постанови КМУ № 1236 Кабінету Міністрів України від «09» грудня 2020 р. Клуб можуть відвідувати лише особи, які мають (або/або):

– негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (на відповідному бланку), який проведений не більш як за 72 години до відвідування спортивного клубу;

– негативний результат експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який проведений не більш як за 72 години до відвідування спортивного клубу;

– документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях;

– документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозової вакцини (жовті сертифікати), однією з вакцин, які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях (дана умова застосовується виключно на території адміністративнотериторіальних одиниць, в яких встановлено «жовтий» рівень епідемічної небезпеки);

– негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

– документ, що підтверджує одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія);

Особи, віком молодше 14 років, здійснюють відвідування Клубу виключно у супроводі хоча б одного з батьків або уповноваженої батьками супроводжуючої особи (з документальним підтвердженням щодо ідентифікації такої особи та її підтвердження про здійснення такого супроводу), який має один із перелічених вище документів відповідно до обмежень встановлених на території конкретної адміністративно-територіальної одиниці території України.

Особи, віком 0-18 років, здійснюють відвідування Клубу виключно за письмовою згодою на це одного з батьків.

1.5. У зв’язку з воєнними діями, що тривають на території України починаючи з «24» лютого 2022 року, діяльність Клубу може бути тимчасово припинено. Щодо відкриття Клубу Виконавець повідомлятиме у мобільному додатку та на сайті Виконавця, або у інший зручний спосіб.

1.6. Відвідування Клубу у особливий період можливе виключно за наявності документа, що посвідчує особу.

 1.7. Приносити до фунцкціонуючого Клубу будь-яку зброю заборонено цими Правилами для усіх Клієнтів. Клуб не приймає зброю на тимчасове зберігання. Зокрема у Клубі заборонено носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони чи адміністрації Клубу відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою забезпечення дотримання мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу.

1.8. Клієнт погоджується з тим, що в період роботи Клубу при отриманні сигналу «Увага всім» та сигналу «Повітряна тривога» та до отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги» Виконавець має право припинити надання Послуг у Клубі. Клієнт інформується Виконавцем про порядок дій при отриманні сигналу «Повітряна тривога» безпосередньо у Клубі, протягом процесу споживання послуг, зокрема, але не виключно, шляхом транслювання аудіо повідомлень на території Клубу. Після початку оповіщення в Клубі «Повітряна тривога», Клієнти повинні пройти в укриття. Кожен Клієнт зобов’язаний дотримуватися порядку дій під час надзвичайних ситуацій, зокрема при отриманні сигналу «Повітряна тривога», що передбачено пунктом 1, частини 2, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України та частиною 3, статті 21 Кодексу Цивільного Захисту України.

 1.9. Якщо Клієнт уклав Договір про надання спортивних послуг на користь неповнолітньої особи, яка відвідує Клуб разом із Клієнтом, Клієнт зобов’язаний особисто забезпечити евакуацію такої неповнолітньої особи з території Клубу у своєму супроводі, одразу після отримання сигналу «Повітряна тривога».

1.10. Клубні картки.

1.10.1. Типи Клубних карток:

1.10.1.1. Індивідуальна доросла Клубна картка;

1.10.1.2. Дитяча Клубна картка.

1.10.2. За терміном дії Клубні картки поділяються на:

1.10.2.1. Річна Клубна картка, термін дії якої складає 12 (дванадцять) календарних місяців, активується відповідно до умов Договору та включає в себе призупинення строку її дії на 30 календарних днів на рік, якщо інше не зазначено у Договорі.

1.10.2.2. Піврічна Клубна картка, термін дії якої складає 6 (шість) календарних місяців, активується відповідно до умов Договору та включає в себе призупинення строку її дії на 15 (п’ятнадцять) календарних днів, якщо інше не зазначено у Договорі.

1.10.2.3. Квартальна Клубна картка, термін дії якої складає 3 (три) календарних місяці, активується відповідно до умов Договору та включає в себе призупинення строку її дії на 7  календарних днів, якщо інше не зазначено у Договорі.

1.10.2.4. Місячна Клубна картка, термін дії якої складає 1 ( один ) календарний місяць активується відповідно до умов Договору та не включає в себе призупинення строку її дії.

1.11. Послуги, які Виконавець надає за Клубними картками:

1.11.1. промо-тренування, які надаються безпосередньо у Клубі, можуть бути проведені  протягом 1 (одного) місяця від дня активації Клубної картки, та виключно за умови його попереднього погодження з Виконавцем (Адміністратором Клубу). На підставі укладеного Договору, зобов’язань Виконавця щодо надання промо-тренування на користь Клієнта не виникає, проведення промо-тренування для Клієнта є послугою лояльності Клубу та надається виключно при наявності можливості її надання.

1.11.2. заняття в кардіозалі; заняття в тренажерних залах; групові тренування згідно розкладу;

1.11.3. відвідування басейну;

1.11.4. послуги аквазони, відвідування фінської сауни та римської парної;

1.11.5. користування роздягальнями;

1.11.6. користування скринькою-локером (Виконавець не приймає документи, цінні речі, грошові засоби та будь-яке інше майно Клієнта на зберігання; залишаючи будь-які речі у скриньці-локері, розміщеному в приміщенні Клубу, Клієнт здійснює це на власний ризик. Виконавець не забезпечує охорону скриньок-локерів. Виконавець не відповідає за схоронність цінних речей Клієнта, залишених без нагляду);

1.11.7. Виконавець, окрім спортивних послуг, не надає будь-яких інших супутніх послуг, що не передбачені умовами Договору, у тому числі послуг зберігання цінних речей та/або коштовностей.

1.12. Додаткові послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Клубними картками. Додаткові послуги надаються Клієнту за додаткову плату. Додаткові послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Клубу. Додаткові послуги надаються лише за умови здійснення 100% (сто відсоткової) оплати їх вартості згідно з діючим Прайс-листом. В залежності від типу додаткової послуги, їх оплата може здійснюватись шляхом безпосередньої оплати Виконавцю або шляхом внесення Клієнтом коштів в якості передоплати за додаткові послуги, а у випадку відсутності сплачених грошових коштів у вигляді передоплати за додаткові послуги, вартість таких послуг зараховується в борг. Детальну інформацію щодо переліку, порядку та/або форми здійснення оплати, порядку оформлення та проведення додаткових послуг Клієнт може дізнатись у Клубі.

1.12.1. Перелік таких додаткових послуг не є вичерпним та включає в себе, в тому числі, але не виключно:

1.12.1.1. персональні тренування;

1.12.1.2. додаткові групові тренування — студії (якщо ця послуга не входить до Послуг за Клубною карткою);

1.12.1.3. сайкл-студія для групових занять на велотренажерах (якщо ця послуга не входить до Послуг за Клубною карткою);

1.12.1.4. послуги СПА та послуги салону краси;

1.12.1.5. масаж;

1.12.1.6. короткострокова оренда аксесуарів;

1.12.1.7. короткострокова оренда залів для ігрових видів спорту (за умови, що в них не проходять тренування з клієнтами за розкладом та персональні тренування);

1.12.1.8. резервування персональної шафи (за умови наявності послуги);

1.12.1.9. резервування персональної скриньки-локера (за умови наявності послуги);

1.12.1.10. відвідування барів та ресторанів, розташованих у Клубі;

1.12.1.11. інші види додаткових послуг.

1.12.2. Додаткові послуги можуть бути придбані Клієнтом кількістю в 1 (одну) одиницю (на разове отримання) та/або кількістю в декілька одиниць одночасно (на багаторазове отримання, при належному оформленні таких придбань за цінами, встановленими діючим Прайс-листом. Під належним оформленням розуміється його оплата та обов’язкове звернення до рецепції Клубу (центральної рецепції/СПА рецепції) або барів (в залежності від послуги).

1.12.3. Клієнт погоджується з тим, що грошові кошти, сплачені ним за додаткові послуги, не підлягають поверненню ні за яких умов, у тому числі, але не виключно, у випадку припинення дії цього Договору.

1.12.3.1. Клієнт Клубу у разі необхідності може відмовитися від надання додаткових послуг не пізніше ніж за 3 години шляхом перенесення такого запису на інший день та час, у відповідності можливості такого нового запису адміністратором Клубу.

1.12.4. Клієнт погоджується з тим, що у разі відмови від надання додаткової послуги (яка ще не оплачена Клієнтом) менше ніж за 3 години, то Клуб має право стягнути з Клієнта Клубу компенсацію у розмірі вартості послуги. У такому випадку стягнення компенсації можливе також за рахунок отриманої від Клієнта Клубу оплати за надання послуг.

1.12.5. Додаткова послуга у вигляді Кліп-карти на «10 послуг» діє протягом 60 днів з моменту її придбання. По закінченні терміну дії Кліп-карти, оплачені послуги анулюються, тобто послуги вважаються наданими. Продовження або призупинення дії Кліп-карти з поважної причини може бути розглянута Адміністрацією в індивідуальному порядку згідно письмової заяви Замовника протягом 3-х  робочих днів з моменту її подання на розгляд.

1.13. Послуги, що надаються за Клубними картками для дітей.

1.13.1. Відвідування дитиною Клубу регламентується Правилами Дитячого клубу і можливе лише за наявності Клубної картки хоча б у одного з батьків або уповноваженої батьками супроводжуючої особи (з документальним підтвердженням щодо ідентифікації такої особи та її підтвердження про здійснення такого супроводу). Батьки або уповноважена батьками супроводжуюча особа несуть персональну відповідальність за дітей, які знаходяться на території Клубу.

1.14. Вартість Послуг за переліченими вище Клубними картками та вартість додаткових Послуг визначається у відповідності до Прайс-листа.

1.15. Клубні картки (у тому числі ключ від шафки для переодягання та Клубний браслет, які видаються Клієнту при відвідуванні Клубу в обмін на Клубну картку) є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.

1.16. Отримана Клієнтом Клубна картка переходить у його власність. Вартість виготовлення Клубної картки входить у вартість Послуг за Договором. Додаткове виготовлення втраченої, зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, т.і., Клієнтом Клубної картки вважається наданням додаткових послуг та оплачується Клієнтом додатково, згідно з Прайс-листом Виконавця.

1.17. При відвідуванні Клубу, Клієнту видається Клубний браслет та ключ від шафки в обмін на Клубну картку.

1.18. Після завершення споживання послуг Клубу, Клієнт зобов’язаний залишити шафу у роздягальні, скриньку-локер виключно у відкритому (не замкненому) стані та повернути на рецепцію Клубу Клубний браслет та ключ від шафки, після цього Клієнту повертається Клубна картка.

1.19. Стандартні строки дії Клубної картки вказані у п. 1.10.2. цих Правил. Встановлення іншого (відмінного від стандартного) строку дії Клубної картки Клієнта, що можливе, в тому числі, але не виключно, за умови прийняття Клієнтом участі у різноманітних акціях Виконавця, вважається бонусом. Нарахування бонусів, пов’язаних зі збільшенням строку дії Клубної картки, відбувається в останній день стандартного строку дії Клубної картки. Використання Клубної картки понад строк її дії не допускається.

1.20. Клієнт усвідомлює і приймає той факт, що з розвитком Клубу дані Правила та Правила інших Розділів, підлягають коригуванню, зміні та прийняттю у новій редакції. Зокрема, але не виключно, Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії карток, розширювати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картками, уточнювати та змінювати назву Клубних карток; вводити в дію інші форми відвідування Клубу. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до даних Правил впроваджуються в односторонньому порядку шляхом прийняття відповідного наказу Виконавцем. У випадку внесення змін до даних Правил, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил у Клубі, на офіційному сайті Клубу та/або в точках продажу Клубних карток. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до даного Договору для вступу в силу змін до Правил не вимагається. Зміни до Правил вступають в силу з моменту прийняття відповідного Наказу (Розпорядження). Зміна Правил не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.

1.21. Укладаючи цей Договір, Клієнт підтверджує, що він ознайомлений з переліком та обсягом Послуг, порядком їх надання, а також з усією інформацією, яка необхідна для повноцінного споживання Послуг у Клубі.

1.22. Після підписання Договору та усіх додатків до нього, вважається, що Клієнт ознайомлений з усіма їх умовами та зобов’язується їх дотримуватись. У разі порушення або невиконання умов Договору та Правил Клієнт несе відповідальність, встановлену Договором, Правилами та чинним законодавством України.

2.Загальні правила

2.1. Виконавець надає Послуги у Клубі у відповідності до типу Клубної картки: — у будні дні — з 7:00 до 22:00, — у вихідні дні (субота 8:00 -20:00, неділя) — з 8:00 до 18:00.

2.2. На рецепції Клубу Клієнту видається Клубний браслет. Клуб рекомендує залишати особисті речі Клієнта тільки в шафах роздягальні та не залишати їх без нагляду, а коштовні речі та\або грошові кошти не приносити до Клубу.

 2.3. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (https://uniforce.ua; https://leoland.ua) або будь-яким іншим шляхом.

 2.4. Впродовж періодів дії правового режиму воєнного стану та правового режиму надзвичайного стану запроваджених на території України, чи окремих адміністративно-територіальних одиницях України, розклад роботи Клубу змінюється на розсуд Виконавця без обмежень кількості таких змін розкладу, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (https://uniforce.ua; https://leoland.ua) або будь-яким іншим шляхом в тому числі безпосередньо у Клубі.

2.5. Прайс-лист у Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

2.6. Надаючи Послуги, Виконавець забезпечує Клієнта власним та/або залученим кваліфікованим та професійним персоналом, окрім того, по мірі можливості, докладає максимум зусиль для збереження незмінності та сталості складу персоналу, виключно в межах і у спосіб, що не суперечить чинному законодавству України. Клієнт усвідомлює, що зміна складу персоналу Клубу не є підставою для розірвання Договору та повернення грошових коштів.

2.7. Клубна картка пред’являється представнику адміністрації Клубу кожного разу, коли Клієнт відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Клієнта пред’явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених у документі, даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку Клубну картку до з’ясування усіх обставин, про що складає відповідний акт у 2 (двох) примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну картку. 1 (один) з таких примірників надається особі, яка пред’явила невідповідну Клубну картку. Вилучена Клубна картка залишається в Клубі до з’ясування обставин, що призвели до її вилучення.

2.8. Перебуваючи на території Клубу, Клієнт повинен поводитись відповідно до правил громадського порядку, не турбувати інших відвідувачів Клубу, дотримуватись чистоти, правил гігієни, санітарії, пожежної безпеки, дотримуватися техніки безпеки при роботі з обладнанням, спортивним інвентарем, електричними приладами тощо та не створювати некомфортних умов для інших відвідувачів Клубу.

2.9. Клієнт повинен залишати верхній одяг у гардеробі та перебувати в приміщеннях Клубу, окрім вхідної групи та рецепції, в змінному взутті або бахілах. Залишаючи верхній одяг у гардеробі, Клієнт зобов’язаний пересвідчитися, що не залишив у зовнішніх та внутрішніх кишенях цінні речі та/або коштовності.

2.10. Крім того, з метою забезпечення належного санітарного режиму, рівності та тактовності між Клієнтами, Клієнту забороняється вживати принесені з собою їжу та напої (у т.ч. воду) в приміщеннях Клубу.

2.11. У випадку вчинення Клієнтом на території Клубу дій, що мають ознаки суспільно небезпечного, винного діяння, ознаки якого передбачено Особливою частиною Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України, зокрема, але не виключно, дрібне викрадення чужого майна, крадіжка, грабіж, – такі обставини є підставою для ініціювання припинення надання Послуг Виконавцем. Окрім існуючих заборон, передбачених чинним законодавством України, на території Клубу Клієнту категорично забороняється вчинення таких дій:

2.11.1. відео- та фотозйомка;

2.11.2. перебування з будь-якими видами зброї без дозволу адміністрації Клубу, носіння холодної, вогнепальної та будь-якого іншого виду зброї, а також проходження в приміщення Клубу і знаходження на тренувальних майданчиках з ручною поклажею закритого типу та великогабаритних розмірів. У разі унеможливлення використання (наприклад, власного обладунку габаритного розміру та ін.) на прохання представників охорони Клубу відвідувач повинен пред’явити таку поклажу для проведення поверхового огляду, з метою збільшення мір безпеки відвідувачів та співробітників Клубу;

2.11.3. вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів та/або їх аналогів, а також паління;

2.11.4. проносити в комерційних цілях в приміщення Клубу свої напої (у т.ч. воду) та спортивне харчування (у т.ч. коктейлі), а також виготовлення, вживання та пригощання інших відвідувачів Клубу власним спортивним харчуванням (у т.ч. коктейлями) на території Клубу;

2.11.5. несанкціоноване розповсюдження та купівля-продаж спиртних напоїв, наркотичних речовин (засобів) та/або їх аналогів, будь-яких медикаментів та/або спортивного харчування, та/або біодобавок;

2.11.6. проносити на територію Клубу будь-яких тварин;

2.11.7. перебування Клієнта та/або осіб, за яких він відповідає, у місцях, відведених для персоналу, без запрошення та відома персоналу;

2.11.8. самостійно здійснювати та/або надавати іншим особам СПА- та інші косметичні процедури, до яких також відноситься: нанесення косметологічних засобів, використання ефірних масел, лікувальної грязі, будь-який масаж та інше;

2.11.9. проводити тренування інших відвідувачів та Клієнтів Клубу;

2.11.10. використовувати гучномовні пристрої, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу.

2.11.11. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам; непристойна поведінка та жести;

2.11.12. прояв расової, релігійної, національної та будь-якої іншої дискримінації;

2.11.13. грубе поводження по відношенню до персоналу та інших Клієнтів та відвідувачів Клубу;

2.11.14. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи.

2.12. Відвідувачі басейну повинні дотримуватися загальних правил гігієни.

2.19. Порядок проведення групових занять:

2.19.1. групові заняття проводяться виключно за розкладом;

2.19.2. запізнення на групове заняття не являється приводом для зміни розкладу чи формату заняття;

2.19.3. Інструктор на власний розсуд, дбаючи виключно про життя та здоров’я Клієнта, може надати аргументовану відмову Клієнту у відвідуванні групових занять, в тому числі, але не виключно, у випадку, якщо відвідування групових занять може негативно вплинути на перебіг вагітності Клієнта;

2.19.4. забороняється використання мобільних телефонів під час групових занять;

2.19.5. доріжка для плавання, на котрій відбувається групове заняття, призначена лише для осіб, які згідно розкладу та вікової категорії приймають участь у таких групових заняттях;

2.19.6. розклад групових занять та їх кількість складається на період до 1 (одного) місяця та може змінюватись на розсуд Виконавця з врахуванням побажань відвідувачів;

2.19.7. адміністрація Клубу має право вносити зміни в розклад групових занять, в тому числі, але не виключно, змінювати час та кількість занять, а також замінювати інструктора, котрий проводить групові заняття згідно з розкладом;

2.19.8. після завершення заняття відвідувачі Клубу повинні зібрати використовуване ними знаряддя та скласти в відведене для цього місце;

2.19.9. відвідувачі Клубу несуть матеріальну відповідальність за втрату або пошкодження майна Клубу;

2.19.10. Клуб (адміністрація Клубу) не несуть відповідальність у випадку нанесення шкоди здоров’ю відвідувача Клубу внаслідок порушення ним правил поведінки в Клубі.

2.19.11. Щоб уникнути травм, рекомендується відвідування занять, які відповідають індивідуальному рівню підготовки Клієнта.

2.19.12. Самостійне перебування та тренування в студіях групових програм категорично заборонено.

2.19.13. Персональні заняття в залах групових програм можуть здійснюватися в період часу, вільного від групових класів, зазначених у розкладі, і попереднього резервування на персональний тренінг.

2.20. Порядок проведення персональних тренувань:

2.20.1. відвідувачам Клубу пропонуються персональні тренування за додаткову плату, встановлену згідно з Прайс-листом. Для їх отримання Клієнту необхідно узгодити графік занять, сплатити вартість таких тренувань, а також пройти процедуру оформлення персонального тренування.

2.20.2. Клуб зобов’язується забезпечити заміну персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора. У разі відмови Клієнта Клубу від надання Клубом заміни персонального тренера в разі хвороби, відпустки або відсутності з інших поважних причин інструктора, в індивідуальному порядку розглядається заява Клієнта про продовження терміну дії Кліп-карти.

2.21. При необхідності, виключно з метою покращення комфорту відвідувачів Клубу, допускається введення нових пунктів до Правил, а також зміни вже існуючих, у тому числі, розкладу групових занять.

2.22. Після закінчення занять Клієнт зобов’язаний звільнити шафку у роздягальні.

2.23.У разі виносу за територію Клубу ключа від шафки для переодягання, жетона або номерка від гардеробу, їх втрати або пошкодження, а також пошкодження рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, Клієнт погоджується на автоматичне списання з суми грошових коштів, що були сплачені у вигляді передоплати за Додаткові послуги або нарахування в борг суми відшкодування вартості втраченого або пошкодженого інвентарю Клубу, у відповідності до тарифів, встановлених у Прайс-листі на інші Додаткові послуги.

2.24. Виконавець не несе відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

2.25. Розклад роботи барів та окремих зон у Клубі може бути змінений Виконавцем, про що адміністрація Клубу повідомляє відвідувачів шляхом розміщення відповідної інформації в Клубі або будь-яким іншим шляхом.

2.26. Адміністрація не несе відповідальності за залишені без нагляду речі.

2.27. Адміністрація не несе відповідальності за отримані травми, пошкодження та шкоду, які були отримані відвідувачами внаслідок самостійного невиконання або неналежного виконання даних правил.

2.28. Вхід у тренувальні зони Клубу закінчується за 45 хвилин до закриття Клубу. Тренувальні зони закінчують свою роботу за 15 хвилин до закінчення роботи Клубу.

3. Правила відвідування та поведінки Клієнта на території тренажерного залу та тренувальних територіях

3.1. Перед відвідуванням тренажерного залу, члени Клубу повинні пройти огляд у лікаря, та ознайомчий інструктаж у чергового тренера.

3.2. Вхід на територію для тренувань можливий лише в закритому спортивному змінному одязі та взутті. Під час тренувань верхня частина тіла має бути закрита.

3.3.При занятті на тренажері необхідно обов’язково використовувати індивідуальний рушник та, за необхідності, серветки.

3.4. Відвідувачі зобов’язані дотримуватися техніки безпеки і правил експлуатації тренажерів.

3.5. Вправи в тренажерному залі та на тренувальних територіях, які передбачають використання максимальної ваги, необхідно виконувати тільки під наглядом тренерів.

3.6. При виконанні базових вправ (станова тяга, присідання тощо) необхідно користуватися атлетичним поясом.

3.7. Вправи з вільними вагами необхідно виконувати на відстані не менше 1,5-2 метрів від скла і дзеркал.

3.8. Необхідно стежити, щоб довгі і вільні деталі одягу, шнурки, рушники не потрапляли на рухомі частини тренажерів.

3.9. До початку тренування на біговій доріжці необхідно ставати на підставки по краях рушійної стрічки, встановити мінімальну швидкість і починати тренування після того, як стрічка прийшла в рух. Не можна сходити з тренажера до повної зупинки стрічки.

3.10. Після виконання вправ відвідувач зобов’язаний прибрати за собою спортивне обладнання (диски для штанг, гриф, гантелі, штанги, інвентар) на спеціально відведені місця.

3.11. При поломці або псуванні спортивного інвентарю необхідно припинити заняття і повідомити про це черговому тренеру тренажерного залу. Заняття можуть бути продовжені тільки після усунення поломки або заміни спортивного обладнання (інвентарю).

3.12. Діти від 14 до 17 років допускаються в тренажерний зал при проведенні персонального або групового тренування під керівництвом тренера.

3.13. Діти старше 14 років можуть займатися в Клубі в присутності батьків або самостійно, за наявності письмової заяви від батьків. Батьки несуть персональну відповідальність за дітей на території Клубу.

3.14. Тренер має право перервати тренування, що проводиться одним з батьків з порушенням норм безпеки і завдає шкоди неповнолітній дитині.

3.15. Для заняття у боксерській зоні, потрібно мати боксерські рукавиці або бинти.

3.16. Утримуйтесь від використання парфумерії, косметики, розігріваючих мазів.

3.17. Тренерська стійка може використовуватись лише персональними і черговими інструкторами тренажерного залу.

3.18. Зі змінами розкладу групових програм Клієнт може ознайомитись на офіційному сайті Клубу (https://uniforce.ua; https://leoland.ua) або будь-яким іншим шляхом.

3.19. Забороняється:

3.19.1. Швидка ходьба і біг на території тренажерного залу.

3.19.2. Вживати нецензурну лексику.

3.19.3. Відвідувати тренажерний зал в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

3.19.4. Жувати жувальну гумку під час тренування.

3.19.5. Самостійно пересувати тренажери.

3.19.6. Піднімати штангу без використання замків або затискачів.

3.19.7. Приносити та розписати спиртні напої на території Клубу.

3.19.8. Приносити в тренажерний зал продукти харчування.

3.19.9. Самостійно регулювати освітлення, систему опалення та вентиляції, музичний супровід в залі.

3.19.10. Проводити індивідуальні заняття з іншими відвідувачами тренажерного залу.

3.19.11. Відвідувати тренажерний зал  з відкритими ранами, інфекційними, шкірними та іншими видами захворювань.

3.19.12. Проносити в тренажерний зал сумки, пакети, рюкзаки тощо.

3.20. Надаючи спортивні послуги, Виконавець забезпечує Клієнта кваліфікованим та професійним персоналом.

4. Правила відвідування СПА, фінської сауни, римської парної

4.1. Переконливе прохання дотримуватися правил особистої гігієни. Перед відвідуванням фінської сауни та римської парної обов’язкове прийняття душу.

4.2. При відвідуванні фінської сауни та римської парної забороняється користуватися медом, оліями, кремами, сильними ароматами, масками, скрабами, та іншими косметичними засобами.

4.3. Забороняється залишати/тримати відкритими двері у сауну та парну.

4.4. Прийом їжі на території фінської сауни та римської парної заборонено.

4.5. Відвідування сауни та парної в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, а також з наявністю залишкового стану алкогольного сп’яніння заборонено.

4.6. Під час знаходження у фінській сауні слід уникати зіткнення з поверхнею каміння – це може викликати сильні опіки.

4.7. Забороняється накривати кам’янку сторонніми предметами – це може призвести до пожежі.

4.8.  Забороняється в сауні лити у відсік для каменів воду і ароматизатори.

4.9. Заборонено заносити пластикові стакани і пляшки у сауну та парну.

4.10.  З метою гігієни, рекомендується в сауні стелити рушник на лаву.

4.11. Заборонено залишати дітей у сауні та парній без нагляду батьків.

Увага! Занадто довге перебування в сауні та парній викликає підвищення температури тіла, що може виявитися небезпечним для Вашого здоров’я.

4.12. Заборонено у сауні та парній знаходиться в оголеному вигляді. Наявність купальника у жінок та плавок у чоловіків обов’язкове.

4.13. Сауна та Парна працює: пн.-пт. з 07-00 до 21:30, сб. з 08:00 до 19:30, нд. з 08:00 до 17:30.

5. Правила відвідування басейну

5.1. Перед відвідуванням басейна, Клієнти Клубу повинні пройти огляд у лікаря.

5.2. Перед відвідуванням басейну Клієнти Клубу повинні пройти ознайомчий інструктаж по техніці безпеки в басейні.

5.3. Виходити на територію басейну дозволяється лише в спеціальному взутті (пляжні або банні тапочки).

5.4. Перед відвідуванням басейну необхідно прийняти душ з гігієнічними засобами.

5.5. Утримуватися від використання парфумерії, косметики, розігріваючих мазів з гострим запахом.

5.6. Якщо Ви не вмієте плавати, обов’язково повідомте про це черговому інструктору.

5.7. При плаванні необхідно дотримуватись правостороннього руху, обганяти зліва, відпочивати в кутах доріжки, не створюючи перешкод один одному.

5.8. Дотримуватись техніки безпеки при використанні спеціальних плавальних засобів (ласти, маски, окуляри тощо);

5.9. Після закінчення тренування повернути на місце використаний інвентар та обладнання.

5.10. При несправності або псуванні спортивного інвентарю необхідно припинити заняття і повідомити про це інструктору. Заняття можуть бути продовжені тільки після усунення несправностей або заміни спортивного обладнання (інвентарю).

5.11. Діти з 7 до 14 років, які не відвідують групові заняття, допускаються до басейну лише у супроводі батьків або довірених осіб, які несуть за дітей персональну відповідальність.

5.12. Відвідувати дорослий басейн самостійно діти можуть досягнувши 14-ти річного віку за умови вміння вільно плавати.

5.13. Забороняється:

5.13.1. Плавати без шапочки для купання, купального костюма.

5.13.2. Самостійно регулювати освітлення, систему опалення та вентиляції, музичний супровід в залі.

5.13.3. Пірнати в довжину і глибину, використовувати будь-які вправи із затримкою дихання, захоплювати і топити один одного, плавати поперек басейну, створювати травмонебезпечні ситуації для себе та оточуючих.

5.13.4. Сидіти і висіти на розділювачах доріжок. Пронирювати вздовж і поперек хвилястих доріжок.

5.13.5. Плавати в скляних масках, ходити в ластах бортиком басейну і душовими.

5.13.6. Залишати без нагляду дітей, допущених до спільного плавання з батьками (діти від 7 до 14 років).

5.13.7. Вносити до зони басейну скляну тару, напої, їжу, жувальну гумку, приймати їжу в басейні.

5.13.8. Проходити у душові та зал басейну без змінного чистого взуття, у тому числі у      вуличному взутті без бахіл.

5.13.9. Кидати сторонні предмети у басейн.

5.13.10. Псувати інвентар басейну.

5.13.11. Відвідувати басейн в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння.

5.13.12. Відвідувати басейн особам з відкритими ранами, інфекційними, шкірними та іншими видами захворювань, а також при наявності медичних пов’язок та лейкопластирів.

5.13.13. Плавати з розпущеним волоссям.

6. Активація та призупинення Клубної картки

6.1. За умови сплати Клієнтом 100% вартості Клубної картки, Клієнт повинен звернутися у відділ Продажу Клубу, надати для своєї ідентифікації наступні документи: свій паспорт (ID-картка), ІПН та квитанцію (або платіжний документ) про повну оплату вартості послуг згідно укладеного з Клієнтом Договору, повідомити номер укладеного Договору, та медична довідка встановленого зразка медичного (лікувального) закладу про загальний стан здоров’я та відсутність застережень щодо фізичного навантаження.

6.2. У разі виконання Клієнтом вищезазначеного, Клієнту видається іменна Клубна картка.

6.3. Клубна картка може бути активованою в той самий день здійснення повної оплати за Договором, згідно наданого для підтвердження – платіжного документу, або протягом 15-ти днів від дати здійснення повної оплати. В іншому випадку, Клубна картка Клієнта автоматично активується на 16-ий день з дня здійсненої повної оплати Клієнтом за даним Договором.

6.4. Строк фактичного призупинення Клубної картки встановлений у п. 1.10.2. цих Правил та залежить від терміну дії Клубної картки. 

7. Інші умови

7.1. Під час укладання Договору та підписання додатків до нього, Клієнт зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал паспорту та РНОКПП. У випадку укладання Договору на користь дитини, Клієнт зобов’язаний пред’явити Виконавцю оригінал свідоцтва про народження дитини та/або паспорт (ID-картка), а також оригінал паспорту, РНОКПП одного з батьків дитини, від імені якого укладається Договір на користь дитини.

7.2. Обов’язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Клієнта, яка надається Клієнтом або може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору. Відсутність особистої фотографії Клієнта перешкоджає проведенню його ідентифікації і, як наслідок, позбавляє можливості Клієнта відвідувати Клуб.

7.3. Укладаючи Договір, Клієнт надає медичну довідку про стан здоров’я та заявляє, що не має медичних протипоказань (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо), для відвідування занять спортом, басейну, СПА та у будь-якому випадку звільняє Виконавця та Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки у зв’язку з цим на території Клубу.

7.4. Клієнт погоджується з тим, що надані ним персональні дані, які зазначаються в реквізитах Договору, необхідні для ідентифікації останнього та є добровільним волевиявленням Клієнта щодо дозволу на обробку його персональних даних та їх використання в рамках чинного законодавства України.

7.5. Клієнт усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров’я Клієнта надання Послуг, басейни Клубу підлягають очищенню, внаслідок чого функціонування басейнів припиняється на строк здійснення таких робіт; що приміщення Клубу потребує періодичного проведення поточного ремонту, внаслідок чого надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (сауни, тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії Клубної картки Клієнта.

7.6. Клієнт усвідомлює, що Виконавець не несе відповідальності за дії та/або бездіяльність третіх осіб, в тому числі, але не виключно, державних органів, комунальних служб, які надають відповідні послуги Клубу, що призвели до негативних наслідків, в тому числі відсутності світла, гарячого водопостачання та ін. в Клубі.

7.7. Тарифи за користування парковкою/машиномісцем для автотранспорту визначаються та встановлюються Власником.

7.8. Виконавець та/або його Уповноважений представник під час укладання Договору та/або придбання Клубної картки та/або активації Клубної картки надав всю необхідну, достовірну інформацію щодо відвідування Клубу, правил використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі, відповів на всі виниклі у Клієнта питання. Клієнт має можливість звернутися до представників Виконавця для отримання додаткової інформації щодо використання обладнання, спортивного інвентарю у Клубі. Виконавець не несе відповідальності за дії Клієнта у Клубі, в тому числі за правильність використання Клієнтом обладнання чи спортивного інвентарю, якщо через власні дії чи бездіяльність Клієнт отримав ушкодження здоров’я.

7.9. Укладаючи Договір, Клієнт усвідомлює, що жодна з причин, пов’язаних з його особистим життям, зокрема, але не виключно, вагітність, не є підставою для зміни строку дії Клубної картки, її дострокового припинення або перенесення дати закінчення її строку, у тому числі не є підставою для повернення грошових коштів (повністю або частково), сплачених Клієнтом за Договором.

7.10. Клієнт заявляє, що: а) він свідомо погоджується на всі умови цього Договору та усіх Додатків до нього та зобов’язується їх виконувати; б) він добровільно бере на себе відповідальність за можливі травми чи інші ушкодження його здоров’ю, отримані внаслідок використання спортивного обладнання та/або під час здійснення будь-яких фізичних вправ (навантажень); в) він не має медичних протипоказань для занять спортом (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо) та свідомо звільняє Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки, які можуть трапитись з Клієнтом на території Клубу; г) Клієнт свідомо погоджується, що можливі відхилення від визначеного в Договорі орієнтовного часу роботи Клубу; д) він не має жодних претензій до змісту цього Додатку і умови Додатку його повністю влаштовують та є справедливими по відношенню до обох Сторін; е) Клієнт свідомо погоджується з тим, що його участь у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на власний розсуд та ризик; є) Клієнт підтверджує факт видачі йому Клубної картки.

7.11. Укладаючи цей Договір та Додаток до нього, Клієнт надає свою згоду на використання та обробку його персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» від «01» червня 2010 року.

7.12. Укладаючи Договір та цей Додаток до нього, Клієнт надає свою згоду на проведення фото-, кіно-, теле- та відео-зйомок, що не суперечать чинному законодавству України.

7.13. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає свою згоду на періодичне отримання інформації, зокрема, але не виключно, щодо діяльності та акцій, які проводяться Виконавцем, шляхом отримання повідомлень засобами телефонного, факсимільного, електронного зв’язку або іншим чином, дозволеним або не забороненим чинним законодавством України (шляхом цифрових комунікацій).

7.14. Даний Розділ Клубних правил є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного Розділу Клубних правил не потребує додаткового доказування в суді.

Розділ II. ПРАВИЛА ДИТЯЧОГО КЛУБУ

1. Загальні правила

1.1. Дитяча Клубна картка — це пластикова картка (далі за текстом — «Клубна картка»), яка надається відвідувачу дитячого клубу, у віці до 18 років. Клубна картка є єдиною підставою пропуску дитини до Клубу, а у разі її відсутності Клієнтові (дитині) буде відмовлено у відвідуванні Клубу.

1.1.1. Клубна картка, яка надається відвідувачу дитячого клубу, у віці з 14 до 18 років, за умови наявності у Клубі, укладеного та оплаченого Договору про надання спортивних послуг одним з його батьків та/або уповноваженим представником, та наданою письмовою згодою на це батьків. Клубна картка є єдиною підставою пропуску дитини до Клубу, а у разі її відсутності Клієнтові (дитині) буде відмовлено у відвідуванні Клубу.

1.2. Послуги, які Виконавець надає за дитячою Клубною карткою:

1.2.1. послуги дитячої студії фітнесу з фахівцем;

1.2.2. користування роздягальнею, яка відповідає категорії Клубної картки одного з батьків, за умови наявності у Клубі роздягалень певної категорії.

1.2.3. для Клубних карток типу дитяча Клубна картка доступ до дитячого басейну відповідної вікової категорії, лише у супроводі одного із законних представників.

1.3. Додаткові послуги не входять до Послуг, надання яких передбачено Клубними картками. Додаткові послуги надаються Клієнту за додаткову плату. Додаткові послуги надаються за окремим розкладом роботи, який може відрізнятися від загального розкладу роботи Клубу. Додаткові послуги надаються лише за умови здійснення 100% (сто відсоткової) оплати їх вартості згідно з діючим Прайс-листом. В залежності від типу додаткової послуги, їх оплата може здійснюватись шляхом безпосередньої оплати Виконавцю або шляхом внесення Клієнтом коштів в якості передоплати за додаткові послуги, а у випадку відсутності сплачених грошових коштів у вигляді передоплати за додаткові послуги, вартість таких послуг зараховується в борг. Детальну інформацію щодо переліку, порядку та/або форми здійснення оплати, порядку оформлення та проведення додаткових послуг Клієнт може дізнатись у Клубі. Перелік таких додаткових послуг не є вичерпним та включає в себе, в тому числі, але не виключно:

1.3.1. персональні тренування будь-якого напрямку (плавання, гімнастика, силові напрями занять, танцювальні заняття, та ін.);

1.3.2. додаткові групові тренування — студії (у разі, якщо це не включено до Клубної картки);

1.3.3. індивідуальний супровід фахівця в басейн /з басейну;

1.3.4. додаткові послуги, перелічені в п.п. 1.12.1 Розділу I «Загальні Клубні правила» до Договору (додаткові послуги для дорослих);

1.3.5. групові заняття в басейні за розкладом;

1.3.6. групові заняття в студіях за розкладом;

1.3.7. інші види додаткових послуг.

1.4. Додаткові послуги (за умови їх наявності у Клубі), які не включені в дитячу Клубну карту для дітей надаються виключно у разі їх додаткової оплати за діючим Прайс-листом:

1.4.1. обов’язковий індивідуальний супровід фахівця для дітей віком до 3 (трьох) років;

1.4.2. персональні тренування в басейні;

1.4.3. платні групові заняття.

1.5. Дітям віком до 14 (чотирнадцяти) років категорично заборонено:

1.5.1. самостійно, без супроводу батьків/уповноваженої батьками особи (супроводжуючою особою) або фахівця, переміщуватися територією Клубу;

1.5.2. відвідувати групові заняття для дорослих студіях для тренувань та басейні;

1.5.3. відвідування зони тренажерної зали та кардіозали самостійно або лише у супроводі батьків/уповноваженої батьками особи, фахівця (тренера);

1.5.4. переодягатися у роздягальнях, що не відповідають статі дитини;

1.5.5. знаходитися на території Клубу, або дитячого Клубу більше, ніж 3 (три) години без тренувань.

1.6. Вартість Послуг за дитячими Клубними картками та вартість додаткових послуг визначається відповідно до Прайс-листу.

1.7. Дитяча Клубна картка дає право дитині отримувати спортивні послуги в Клубі. Дитяча Клубна картка є персоніфікованою і не може бути передана чи використана іншими особами.

1.8. Відвідування Клубу дитиною можливе лише за наявності в неї діючої Клубної картки. Батьки або уповноважена особа несуть персональну відповідальність за дітей, які знаходяться на території Клубу.

1.9. Переодягання дитини відбувається у роздягальні, яка відповідає категорії Клубної картки одного з батьків, за умови наявності у Клубі роздягалень певної категорії.

1.10. Виявлення випадків перебування дитини на території Клубу без супроводу одного з батьків/уповноваженої особи тягне за собою здійснення зауваження батькам/уповноваженій особі дитини у вигляді письмового попередження, а у разі, якщо таке порушення сталось 2 (два) і більше рази — Виконавець має право заблокувати дитині Клубну картку та позбавити дитину права подальшого відвідування Клубу без повернення Клієнту грошових коштів, сплачених за Договором. У цьому випадку співробітники Виконавця складають та підписують відповідний акт.

1.11. Дитячі Клубні картки є власністю Клієнта. При втраті (зокрема, але не виключно, у випадку зіпсування, крадіжки, забування т.і.) дитячої Клубної картки один з батьків/уповноважена особа дитини зобов’язана повідомити адміністрацію Клубу та внести плату за відновлення картки згідно з Прайс-листом.

1.12. Дитячий Клуб приймає дітей: пн.-пт. з 10:00 до 20:00; сб.-нд. з 10:00 до 18:00.

1.13. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що адміністрація Клубу повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті або будь-яким іншим шляхом.

1.14. Клубна картка дитини пред’являється адміністратору рецепції кожного разу при відвідуванні Клубу.

1.15. Діти, які знаходяться на території Клубу, повинні поводитись відповідно до правил громадського порядку — не турбувати інших Клієнтів Клубу, дотримуватись чистоти та порядку на території Клубу, правил гігієни, санітарії та пожежної безпеки. За дотримання правил поведінки дітей на території Клубу відповідальність несуть батьки/уповноважена особа. Клуб не несе відповідальності за забуті, загублені або залишені дитиною без нагляду речі. З питань збереження особистих речей слід звертатися до персоналу Клубу.

1.16. З метою запобігання розповсюдження респіраторних вірусних захворювань, в тому числі ГРВІ, ГРЗ серед Клієнтів Клубу не допускається відвідування Клубу дитиною, хворою або з ознаками (симптомами) такої застуди. Такій дитині може бути відмовлено в доступі до Клубу адміністрацією Клубу.

1.17. Після закінчення занять шафа у роздягальні має бути звільнена.

1.18.У разі втрати або пошкодження ключа від роздягальні, брелка від гардеробу, рушника та/або будь-якого іншого інвентарю, до батьків дитини або одного з батьків/уповноваженої особи (Клієнт) застосовується процедура, закріплена п. 2.23 Розділу I «Загальні Клубні правила».

2. Правила відвідування дитячих групових програм та персональних занять

2.1. Дитячі групові заняття проводяться за затвердженим розкладом. Зміни в розклад вносяться адміністрацією Клубу в односторонньому порядку.

2.2. Адміністрація залишає за собою право замінювати заявленого у розкладі інструктора, а також вносити зміни в розклад групових занять.

2.3. Переодягати дітей можна тільки в роздягальнях Клубу.

2.4. Вхід на територію тренувальних зон можливий тільки у змінному спортивному одязі та взутті.

2.5. Необхідно відвідувати заняття, що відповідають віку дитини, зазначені в описі уроків.

2.6. Послуги по персональному тренуванню надаються тільки після попередньої оплати.

2.7. Забороняється використання дітьми тренувальних студій, не передбачених графіком роботи Дитячого клубу.

2.8. Батькам (представникові) заборонено самостійно використовувати обладнання дитячого Клубу, втручатися в процес занять, що проводяться співробітниками дитячого Клубу і вимагати зміни формату уроків групових занять.

2.9. Реєстрація на Додаткові послуги Дитячого клубу здійснюється на рецепції Клубу за умови їх оплати в порядку, встановленому Правилами Клубу.

2.10. У випадку якщо Представники дитини попередили тренера про відміну персонального заняття менше чим за 3 години, послуга вважається наданою і знімається з діючого кліпу, а у випадку його відсутності з рахунку клієнта.

3. Правила поведінки на території аквазони та басейну

3.1. Загально обов’язковою умовою відвідування дитячого басейну є наявність довідки, яка може бути видана тільки відповідним медичним закладом і підтверджує відсутність протипоказань у дитини для занять з плавання. Період дії довідки 6 місяців від дати її видачі.

3.2. Діти від 3-х місяців до 4 років можуть відвідувати дитячий басейн лише з персональним тренером.

3.3. При супроводженні дитини до 4-х років на територію басейну, обов’язковою умовою для супроводжуючого являється змінне взуття та відсутність верхнього одягу.

3.4. Діти від 3-х місяців до 3 років відвідують заняття в спеціальних підгузниках для плавання.

3.5. Діти з 5 до 6 років можуть відвідувати маленький басейн за розкладом групових занять, та з персональнім тренером.

3.6. Під час проведення дитячих групових занять з плавання в басейні, виділяється одна плавальна доріжка.

3.7. Перед відвідуванням басейну діти зобов’язані приймати душ.

3.8. Відвідування басейну дозволяється тільки при наявності шапочки, купального костюма та спеціального змінного взуття.

3.9. Рекомендується відвідувати басейн не раніше, ніж через годину після прийому їжі.

3.10. Час роботи дитячого басейну з 7:00 до 21:00 в будні, у суботу з 8:00 до 19:30, в неділю з 8:00 до 17:30.

3.11. Заборонено:

3.11.1.Самостійне відвідування басейну дітьми до 7 років включно.

3.11.2.Перебування дорослих в дитячому басейні

3.11.3.Бігати, стрибати і здійснювати інші дії, які можуть перешкодити плаваючим.
     3.11.4. Супроводжуючим особам або батькам знаходитись на території аквазони в очікуванні дитини старше 4-х років.

3.12. Відвідування великого басейну дозволяється тільки дітям віком від 7 (семи) до 14 (чотирнадцяти) років, у таких випадках:

3.12.1. проведення з дитиною персональних тренувань;

3.12.2. в присутності батьків/уповноваженої особи (супроводжуючої особи);

3.12.3. при відвідуванні групових занять згідно з розкладом та віковою категорію дитини;

У будь-яких інших випадках відвідування великого басейну дітьми віком від 7 (семи) до 14 (чотирнадцяти) років включно заборонено.

3.13. З метою безпечного відвідування аквазони та запобігання спричинення шкоди життю та здоров’ю дитини та її батьків/уповноваженої особи, заборонено:

3.13.1. відвідування групових занять, призначених для дорослих, дітьми будь-якого віку;

3.13.2. самостійне відвідування аквазони (будь-якого басейну) дитиною без супроводу батьків, або уповноважених осіб;

3.13.3. відвідування басейну, призначеного для дорослих, дітьми віком до 7 (семи) років;

3.13.4. в басейні призначеному для дорослих забороняється: бігати в приміщенні басейну; стрибати з бортиків у воду; пірнати під доріжками поперек басейну; виснути на розділювачах доріжок; грати м’ячем; плавати на доріжці проти напрямку руху, встановленого правилами басейну; здійснювати будь-які дії, які можуть заважати оточуючим.

4. Правила відвідування дитячої кімнати

4.1. Режим роботи Дитячої кімнати: будні з 10:00 до 20:00, субота – неділя з 10:00 до 18:00.

4.2. Дитячу кімнату можуть відвідувати діти, які мають Клубну карту, але тільки у супроводі одного з батьків такої дитини (або супроводжуючої особи).

4.3. У Дитячу кімнату допускаються діти від 1 до 12 років. Від 1 до 4 років тільки в супроводі батьків.

4.4. Дитина повинна бути одягнена в зручний одяг і змінне взуття.

4.5. Приносити продукти харчування та власні іграшки в Дитячу кімнату   заборонено. Для того, що б погодувати дитину Ви можете скористатися кафе Клубу.

4.6. Залишаючи дитину в Дитячій Кімнаті, необхідно повідомити інформацію про місце Вашого перебування і контактний номер телефону вихователю дитячого Клубу.

4.7. Забороняється залишати територію Клубу під час перебування дитини в Дитячій кімнаті.

4.8. Час перебування дитини в Дитячій кімнаті – не більше 3 годин на день.

4.9. При підозрі на наявність у дитини гострого та / або хронічного вірусного або інфекційного та / або шкірного захворювання відвідування Дитячій кімнати заборонено.

     4.10. При недотриманні даного правила Клуб залишає за собою право тимчасово усунути дитину від відвідування Дитячого Клубу до повного одужання.

4.11. При неадекватній поведінці дитини ( агресія, істеричні стани, зумисне псування майна), яке створює незручності і / або дискомфорт для інших дітей і дорослих, батьки або представник обов’язані забрати дитину з Дитячій кімнати. У разі якщо дані ситуації носять систематичний характер Клуб має право розірвати договір в односторонньому порядку.

5. Додаткові умови

5.1. Строки призупинення дії Дитячої Клубної картки відповідають строкам призупинення Дорослої клубної картки, вказаних у п. 1.10.2. Розділу I «Загальні Клубні правила».

5.2. Дитяча Клубна картка, обрана Клієнтом для відвідування його дитиною Клубу, активується на умовах, встановлених п. 7 Розділу I «Загальні Клубні правила». У випадку, якщо Клубна картка дитини не буде активована Клієнтом у зазначений строк, вона активується автоматично.

5.3. Надання Послуг, процедура отримання яких не закріплена даними Правилами Дитячого клубу, регламентуються умовами Розділу I «Загальні Клубні правила» до Договору.

6. Відповідальність

6.1. Укладаючи Договір на користь дитини, Клієнт надає медичну довідку про стан здоров’я дитини та заявляє, що дитина не має медичних протипоказань (принаймні, на дату укладення Договору йому про це невідомо), для відвідування плавального басейну (занять спортом), та у будь-якому випадку звільняє Виконавця та Клуб від будь-якої відповідальності за можливі нещасні випадки у зв’язку з цим на території Клубу.

6.2. Батьки свідомо погоджується з тим, що участь дитини у всіх тренуваннях, групових заняттях та інших заходах відбуватиметься на їх власний ризик.

6.3. Втрата, псування, неповернення дитиною орендованого майна (спортивного інвентарю та інших предметів прокату або оренди) Виконавцеві зобов’язує Клієнта — одного з батьків дитини/уповноважену особу — компенсувати вартість такого майна у повному обсязі відповідно до Прайс-листа. Клубні правила даного Розділу є невід’ємною частиною Договору, всі передбачені в ньому положення мають рівну юридичну силу з положеннями Договору та правомочність даного Розділу Клубних правил не потребує додаткового доказування в суді. Ознайомившись з даним Розділом клубних правил, Клієнт та/або батьки підтверджує факт ознайомлення з Правилами Дитячого клубу і заявляє, що він ознайомив з ними дитину.

Наші контакти
  • 0322882828
    82172, Україна, м.Львів,
    вул.Мельника 18
Клубна карта
[contact-form-7 404 "Not Found"]
Отримати запрошення

[contact-form-7 404 "Not Found"]